ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B1 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
หรือ ผ่านช่องทาง Webex Meeting
(แจ้งการเข้าร่วมหลังได้รับการตอบรับ)

 

ลงทะเบียน ได้ที่ Link QR Code : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM5uEALT8YsmgQvZN5MAx4KutQbSkJW97PXS8cWss-3-v6_Q/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 8 มกราคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment