ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : 02-200-7748, 02-200-7763

 

ส่งรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ได้ที่ Link QR-CODE : https://forms.gle/5ctnDY8BmGSdcD1X7

ลงข่าว ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment