ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

การถ่ายทอดการจับรางวัล ผ่านทาง Webex ดังนี้

 

ห้อง 1 สังกัดรพ.ทันตกรรม คณะทันตแพทยศาตร์และ รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

https://mahidol.webex.com/mahidol/onstage/g.php?MTID=e72e20a941367e29589940dd127091e09

Event number : 158 162 7895
password : DTMU2021

 

ห้อง 2 สังกัดภาควิชา สำนักงาน นักศึกษาและอื่นๆ

https://mahidol.webex.com/mahidol/onstage/g.php?MTID=e41c7450039d87f392faaa4e9878f17c6

Event number : 158 325 9234
password : DTMU2021

ลงข่าว ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment