ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

วันที่เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ลงทะเบียนออนไลน์ในระบบการรับสมัครได้ที่ : https://dtedu.dt.mahidol.ac.th


รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี) ได้ที่ Link QR-CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/MUDENT-2020-001.pdf


รายละเอียดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง (กรณีเทียบโอน)  ได้ที่ Link QR-CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/MUDENT-2020-002.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment