ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ส่งคำถาม Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWSaQWJV3yHp-DrshZa9ITZEpnpaG7Ac6nHcqitAqGFyp3dw/viewform?fbclid=IwAR3v5YaIAR_lMjOJfc9fJ1LuGpC84eqcW2fTdOzv6YXj4PdpUhh8QVrcQ6o

 

หรือ สามารถรับแบบฟอร์มเพื่อกรอกคำถามด้วยตนเอง ได้ที่กล่องรับความคิดเห็นสภาอาจารย์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1

ลงข่าว ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment