ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในศูนย์อาหาร โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
บริเวณโถงชั้น 3 ด้านข้างคลินิกทันตกรรมจัดฟัน
จำนวนพื้นที่ 6.25 ตารางเมตร เพื่อให้บริการแก่ นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ

 

วันที่รับยื่นใบสมัครและเอกสาร : ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/20201217-1.pdf

ดาวโหลดใบสมัครได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/12/20201217-2.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment