ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

วันที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 มกราคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ (intranet) Link : https://bit.ly/39UH2X6

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment