ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

สมัครเข้าร่วมโครงการ ได้ที่ : https://int.mahidol.ac.th/mu_incubation/

ลงข่าว ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment