ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน โทร 02-200-7813

รายละเอียดการสมัคร ได้ที่ Link QR-CODE : https://graduate.mahidol.ac.th/Admission/announce/announce.php?id=3312MG00&y=2564&fbclid=IwAR2A6aUYTEUE9JUCjdMSDkulzlLcad72O5uAIxPETFHM9CGSoV0Z1OVXxX0

ลงข่าว ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment