ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ชั้น 3 , ชั้น 7 และ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment