วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30-12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/3qpHu5q

ลงข่าว ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment