ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น.

(สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร)

สถานที่ : ณ บริเวณด้านข้างคลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 2

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น.

สถานที่ : บริเวณข้างศูนย์อาหาร M-Dent ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment