ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องกันภัยมหิดลและห้องรามาธิบดี ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ : https://bit.ly/2Uy3nkt

ลงข่าว ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment