ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

VIRTUAL RUN  รับจำนวน 500 คน

วันที่จัดกิจกรรม : 5 – 14 ธันวาคม 2563

                รายละเอียดการสมัครและเพิ่มเติมที่ : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3BRJEUDqt_RwNMnljrW8mKIK1WZRAVjteh8B-03BvrGig0A/viewform

                ปาเป้า รับจำนวน 32 ทีม ทีมละ 5 คน

                วันที่จัดกิจกรรม : 7 – 22 ธันวาคม 2563

                รายละเอียดการสมัครและเพิ่มเติมที่ : https://drive.google.com/file/d/1YCq223lmpL6EHE6p_VvnFapni2p4M8uh/view

ลงข่าว ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment