ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คว้ารางวัล จำนวน 2 รางวัล

ดังนี้

1.รางวัล Team Good Practice Award
เรื่อง การปรับปรุงรูปแบบการจัดเก็บรายได้จากลูกหนี้กรมบัญชีกลาง อย่างมีส่วนร่วมภายใต้การจัดการอย่างยั่งยืน

 

2.รางวัลชมเชย Poster Presentation
เรื่อง ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

 

สถานที่ : ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment