ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

วันที่ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 – 15.30 น.

 

ใช้สิทธิลงคะแนนผ่านระบบ DT-Vote Online : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/dtvote/?fbclid=IwAR3Cfuc2RO2viuqJbbzUlNf1i4XQIfb44hTQQC2zKrWNr0MsnFbUd7kxN84

 

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนน ได้ Link QR Code : https://drive.google.com/file/d/1WkXgUHdqBCYYMUWCcitgH87UBPS7Gs2N/view?fbclid=IwAR1Vtg_RUzn9zxvRPmuGbHPi-sZSN0hr6P93TFDqUsq3SF3jx3d-luaNdco

ลงข่าว ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment