ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ส่งใบสมัครได้ที่ : คุณสันทัศน์ หวังกุ่ม (คุณเบียร์) โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ ชั้น 1

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร Link QR-CODE : https://drive.google.com/file/d/1p7rz__NpXtwxMRWq7gTwBjuq1spg3-Jg/view

ลงข่าว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment