ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ Link QR-CODE : https://drive.google.com/file/d/1DMYiV6mWU0kOnp1N1gaJUrdozonEV5mB/view

แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe46eBlPYo8GKID3I5KSKZF-XXvM0MGoxHEEc5XEbRzfxU55A/viewform

ลงข่าว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment