ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยรักษาความปลอดภัยและจราจร

 

วันเวลาที่ฝึกอบรมเรียนรู้ : วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันเวลาที่ฝึกปฏิบัติ : วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 14.35 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

วันเวลาที่ฝึกปฏิบัติจริง ซ้อมอพยพหนีไฟออกจากตัวอาคาร : วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ จุดรวมพล สนามกีฬากรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ)

ลงข่าว ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment