ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 – 17.00 น.
สถานที่ : ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลงข่าว ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment