ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 – 14.30 น.

สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

Link QR Code ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล : https://dt.mahidol.ac.th/th/wp-content/uploads/2020/11/20201106.pdf

ลงข่าว ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment