ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อมาถึงโรงพยาบาล
โดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประสานการบริการฉุกเฉิน

 

ติดต่อหมายเลข : 02-200-7777 ต่อ 1000 (รปภ.)
02-200-7777 ต่อ 9928 (หน่วยผู้ป่วยใน)
098-360-9235 (หน่วยผู้ป่วยใน)

ลงข่าว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment