ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2563

สถานที่ : ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า บริเวณลานลิฟท์แก้ว ชั้น 1

ลงข่าว ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment