ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันที่ลงคะแนนเลือกตั้งซ่อม : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 – 15.00 น.

ใช้สิทธิลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ผ่าน Link ใน email ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th ของท่าน

ลงข่าว ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment