ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด

 

วันที่สมัครเข้ารับการสรรหา : ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 พฤศจิกายน 2563
สถานที่ : ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก

 

วันเวลาที่ลงคะแนนสรรหา : วันที่ 2 ธันวาคม 2563

 

วิทยาเขตศาลายา
สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก
เวลา : 07.30 – 13.00 น.

 

วิทยาเขตพญาไท
สถานที่ : ณ บริเวณระเบียงกิจกรรม ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวลา : 08.00 – 14.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment