ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หน่วยเลือกตั้งที่ 1 สำหรับสมาชิกที่สังกัดและปฏิบัติงาน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท

วันและเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 14.30 น.
สถานที่ : ณ ข้างศูนย์อาหาร M-Dent โถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

หน่วยเลือกตั้งที่ 2 สำหรับสมาชิกที่สังกัดและปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

วันและเวลาเลือกตั้ง : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.
สถานที่ : ณ หน้าห้องสำนักงานทันตกรรม ชั้น 2 โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียง Link QR-CODE : https://drive.google.com/file/d/1SBWh7j1_rQmx0wkpLEzE8kPYSipGWocK/view?fbclid=IwAR0tBoyz0L-LryGNmCgOMCh_oGIJqPQ527o4g6Bl4xh_LHfp6A6H5qO5FHU

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment