ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 7 และ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สำหรับผู้ที่พลาดการสมัคร สามารถรับชม Live บรรยากาศในงาน และ Dent MU Tour ผ่านช่องทางเพจ Facebook : https://m.facebook.com/smodentmu

ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 -16.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment