ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล

 

วันเวลาที่รับสมัคร : วันที่ 22-29 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่รับสมัคร : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

การลงคะแนน : โปรดใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์ E-Voting ผ่าน Link ใน email ชื่อ.นามสกุล@mahidol.ac.th ของท่าน
วันเวลาที่ลงคะแนน : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 – 15.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment