ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรมและโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 28 ตุลาคม 2563
เวลา : 12.30 น. เป็นต้นไป

 

สถานที่ : ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment