ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
เวลา : 12.00 – 14.00 น. (พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวัน)

 

สถานที่ : ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ผ่านช่องทาง Webex Meeting :
Meeting Number : 156 978 7868
Meeting Password : 182020

 

ลงทะเบียนได้ที่ Link QR-CODE : https://wedent.mahidol.ac.th
(ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2563)

ลงข่าว ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment