ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 ตุลาคม 2563
บัตรคิวรอบเช้า : เวลา 07.00 น. – 09.00 น.
บัตรคิวรอบบ่าย : เวลา 10.00 น. – 12.00 น.

 

สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (พญาไท)

ลงข่าว ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment