ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
สโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่รายงานตัว : วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12.30 น. – 13.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม A2-A3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment