ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ บริเวณ ชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment