ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย

 

ทุนละไม่เกิน 2,000,000 บาท ต่อกลุ่มวิจัย
โดยมีระยะเวลาขอทุนไม่เกิน 3 ปี

 

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่https://op.mahidol.ac.th/ra/research_fund/research_fund_revenue/

 

ติดต่อสอบถาม : งานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย โทร.7620

ลงข่าว ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment