ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 08.09 น.
(โดยขอให้มาพร้อมเพรียงกันใน เวลา 08.00 น.)

 

สถานที่ : ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment