ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

 

เปิดรับบัตรคิว : เวลา 07.00 – 11.00 น. หรือจนกว่าคิวจะครบจำนวน

สถานที่รับบัตรคิว : ณ คลินิกทันตกรรมเด็ก ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

หมายเหตุ** เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองมาด้วย
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://dt.mahidol.ac.th

ลงข่าว ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment