ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม 302 – 303 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment