ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (พญาไท)

 

 

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์รายละเอียดการ
ลงทะเบียนเพื่อนำมายื่นเข้ารับบริการทางทันตกรรม พร้อมบัตรประชาชน
ในวันที่ 21 ตุลาคม 2563

ได้ที่เว็บไซต์ : https://dt.mahidol.ac.th

หรือ Link QR-Code : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/pdhd/Activity01.aspx

รอบเช้า รับบัตรคิว : เวลา 07.00 – 09.00 น.
รอบบ่าย รับบัตรคิว : เวลา 10.00 – 12.00 น.

ลงข่าว ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment