ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริการเพื่อการวิจัย

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมสำนักงานการวิจัย ชั้น 5 อาคารปฏิบัติการและวิจัย

ลงข่าว ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment