ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 

วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ชั้น 11 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร Link QR-CODE : https://drive.google.com/file/d/1HTNcGsD0FP2R_0hMz0gtWk9YWDrNDLth/view

ลงข่าว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment