ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพิธีการและกิจกรรมพิเศษ

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.
สถานที่ : ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment