ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ

วันเวลาที่รับรหัสใหม่ : ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563

สถานที่ : ณ หน่วยพัฒนาระบบสารสนเทศ งานข้อมูลและสารสนเทศ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าว ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment