ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (พญาไท)

รับผู้ใหญ่ 630 ราย
รับเด็ก 100 ราย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร.02 – 200 – 7727, 02 – 200 – 7602

 

สถานที่ : ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

รับผู้ใหญ่ 240 ราย
รับเด็ก 40 ราย

สอบถามรายละเอียดได้ที่ : โทร.02 – 849 – 6600 ต่อ 2004, 2005

 

ผู้สนใจเข้ารับบริการทางทันตกรรมฟรี ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น :

ที่ https://dt.mahidol.ac.th เลือกเมนูข่าวประชาสัมพันธ์

หรือผ่าน QR Code : http://dtapp.dt.mahidol.ac.th/pdhd/Activity01.aspx

 

ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าจะครบจำนวน

 

:: ดาวน์โหลด หนังสือแสดงความยินยอมรับการตรวจรักษา ::

ลงข่าว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment