ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่รับสมัคร  : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 14 ตุลาคม 2563

วันเวลาที่ประกวด  : วันที่ 28 ตุลาคม 2563

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Link QR-CODE : https://drive.google.com/file/d/1syGpxvZJ0nYwhPcN3AhUH6VcZe3iVnnY/view

ลงข่าว ณ วันที่ 25 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment