ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสวัสดิการยืดหยุ่นด้านสุขภาพ (Flexible Benefit) : วันที่ 1 – 25 ตุลาคม2563 (เฉพาะปีงบประมาณ 2564)
แจ้งความประสงค์ผ่าน Link QR CODE : https://dt.mahidol.ac.th/th/หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์/

 

***เมื่อได้รับอนุมัติจาก Admin แล้ว สามารถยื่นเบิกสวัสดิการในระบบ : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
(ใบเสร็จที่เบิกออกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป)

 

ยื่นเบิกสวัสดิการได้ที่ Link QR CODE : https://muhr.mahidol.ac.th/hrconnect/login/login.php

ลงข่าว ณ วันที่ 24 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment