ขอเชิญน้องบัณฑิตใหม่…
• ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
• ฟังวิทยากร ทพ.ลาภิศ ชื่นกลิ่น

 

กรรมการจรรยาบรรณ ทันตแพทยสภา และอนุกรรมการแก้ไขกฎหมาย
ในหัวข้อ “ทำฟันอย่างไร ไม่ถูกฟ้องร้อง”

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment