ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา : 15.30 – 16.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment