ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานข้อมูลและสารสนเทศ

 

วันเวลา เปิด – ปิด การใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์
วันจันทร์ – วันศุกร์ : เวลา 08.30 – 12.00 น. / เวลา 13.00 – 19.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

ลงข่าว ณ วันที่ 22 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment