ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 21,22,23 และ 25 กันยายน 2563 เวลา 12.00 – 13.00 น.

วันและสถานที่สามารถตรวจสอบได้ที่ Link QR-CODE : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS9HAXof8mjn6wa-Y4CDwccQYn76aq4M4k9Ug0slXDVV3sVA/formResponse

ลงข่าว ณ วันที่ 18 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment