ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : วันที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 08.00 – 11.30 น.

สถานที่ : ณ ห้อง 304-305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 11 กันยายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment